donderdag 22 januari 2009

Existentiële crisisbestrijding voor beginners

Door de huidige media-aandacht aan de economische malaise wordt er weinig - zeg maar gerust veel te weinig – aandacht besteedt aan een andere crisis. Een persoonlijk crisis waar eenieder in zijn leven mee te maken krijgt. Sommige vaak, andere zelden. Ik doel hier op de existentiële crisis. Wat doe ik hier? Waarom? Wat voor zin heeft mijn bestaan in dit ondermaanse tranendal? Hoe moet ik dit leven invulling geven zonder gillend gek te worden?

Mentale armoede is de gesel van deze tijd. Door de voortdurende aandacht op woon- en werkcarrières, consumentenverlangens, de ‘BV Ik’ en andere strapatsen zijn veel mensen - nee U natuurlijk niet – mentaal straatarm. Dat komt omdat er onvoldoende tijd en aandacht wordt geïnvesteerd in de dingen waar het om draait. Charlatans haken hier handig op in met wonderolievarianten zoals life hacking, personal coaching en esoterisch geheimen. Wat ze gemeen hebben? Ze kosten meer dan ze opleveren. En dat terwijl we allemaal best weten hoe de vork in de steel zit. The best things in life are free. Zo was het en zo hoort het ook te zijn.

Geluk komt van binnenuit en wie het daar niet vindt, vindt het nergens. Nimmer! Helaas pindakaas voor de gelukszoekers onder U! Door te kuieren, in vriendschappen te investeren, contempleren, te zuipen, achterover te hangen en iedere dag te accepteren zoals deze is peinst U zich rijk. Een goedgevulde bankrekening levert het niet op evenmin als een leasebak die groter is dan uw ego. Maar wat zou het? Eten uit eigen moestuin, filmavonden met vrienden, eten met dierbaren en innerlijke rust. Wat wilt U nog meer? En een stevige borrel om alles dragelijk te maken, oké, maar afgezien daarvan heeft U alles wat U begeert. Klaar. Rust.

Geen opmerkingen: