woensdag 26 maart 2008

Het scherpe mes van Ockham

Ockhams scheermes is een principe dat wordt toegeschreven aan de 14e eeuwse Engelse logicus Willem van Ockham, een Franciscaner monnik. Hij stelde dat als voor een fenomeen verschillende verklaringen kunnen worden gegeven, de eenvoudigste complete verklaring de voorkeur heeft. In het Latijn luidde zijn stelling Entia non sunt praeter necessitatem multiplicanda oftewel 'men moet de zijnden (gepostuleerde objecten binnen een hypothese) niet zonder noodzaak verveelvoudigen'. Het 'scheermes' symboliseert hier het wegscheren van alle onnodige ingewikkeldheden om zo bij de eenvoudigste verklaring uit te komen.

Het scheermes wordt hier gebruikt als demarcatiecriterium om wetenschap van pseudo-wetenschap te onderscheiden. Een voorbeeld is het gebruik van de wichelroede. Ockhams scheermes stelt dat de wetenschappelijke verklaring (onbewuste spierbeweging van de wichelaar) beter is aangezien het een meer 'eenvoudige' verklaring is dan het idee dat er aardstralen zijn waarvoor de wichelaar gevoelig is. Het scheermes levert echter geen verklaring van het fenomeen, aangezien er niet wordt aangegeven waarom de meest voor de hand liggende verklaring de juiste zou zijn, en het is overigens logisch bezien ook niet noodzakelijk waar dat de simpelste verklaring altijd de juiste moet zijn; het scheermes van Ockham is echter een eenvoudig praktisch principe om van uit te gaan.

Vaak wordt het beginsel gerechtvaardigd door een combinatie van atomisme met probabilisme: als we aannemen dat de werkelijkheid bestaat uit volstrekt onafhankelijke objecten en we kennen aan het bestaan van ieder object een bepaalde waarschijnlijkheid toe, dan zullen hypothesen die meer objecten inhouden onwaarschijnlijker zijn. Het probleem is dat de werkelijkheid echter lijkt te bestaan uit objecten met een bepaalde begripsmatige en oorzakelijke samenhang. Vandaar dat Ockham zelf het voorbehoud maakte, dat het noodzakelijk kan zijn het bestaan van een object aan te nemen of het samenhangend bestaan van meerdere ervan waarschijnlijker te achten. Worden er later nieuwe gegevens bekend, dan kan in het licht van wat dan bekend is een andere verklaring toch beter blijken.

Daar kan Gillette een puntje aan zuigen, wat U?

woensdag 19 maart 2008

Blowfly: alive & kickin'

Blowfly bracht in 1965 het nummer ‘Rap Dirty’ uit, dat binnen de hiphop wereld wordt beschouwd als het allereerste rapnummer ooit. In zijn langlopende carrière schreef hij naast ontzettend veel schuine en morsige nummers ook een aantal hits voor onder meer Gwen McCrae en KC & The Sunshine Band. De inmiddels 63-jarige Blowfly trad vorig jaar voor het eerst op in Nederland. In Tilburg of all places, dan breekt toch de spreekwoordelijke klomp!Check ook zijn t-shirt van de cultband Lard, een vehikel met leden van Ministry en Jello Biafra. Dikke vette props voor mijnheer Blowfly!

maandag 17 maart 2008

Food fight

Militaire conflicten en wereldoorlogen uitgebeeld aan de hand van fastfood. Kan dat? Blijkbaar wel, want in deze korte film passeren onder meer de tweede wereldoorlog, Vietnam, Irak en 9/11 in appetijtelijke vorm de revue. Eet en huiver!

zondag 16 maart 2008

Star Wars technologie gebruikt tegen muggen

Als Darth Vader dit had geweten, was het nog goed gekomen met het good ol' empire...

donderdag 13 maart 2008

De paarden, euh.. winkelwagenfluisteraar?!

U leest het goed. Niet alleen tegen paarden kan gefluisterd worden, ook winkelwagens zijn hier bijzonder gevoeilig voor. Een winkelwagenfluisteraar communiceert met winkelwagens door middel van lichaamstaal. Met zijn lichaam probeert hij de taal van de winkelwagen te spreken. (F)luistert U mee?

dinsdag 11 maart 2008

Muzikaal intermezzo

Een gevoelige noot:

Als het kalf verdronken is...

Ziet u uzelf al staan bij de Keurslager, al watertandend u verheugend op die lekkere runderlapjes die u heeft bemachtigd... Dacht u. Totdat een stel onverlaten u de buit uit de hand grissen en u ondanks het samenscholingsverbod de plaatselijke gracht indrijven... Dat gebeurt gelukkig alleen in donker Afrika (of u moet onverhoopt op Kanaleneiland wonen)

Moet ik er wel de kanttekening bijplaatsen dat u dan - waarheidsgetrouw verwijzend naar het filmpje - kannibale neigingen zou moeten vertonen richting een spruit van het uw belagend gezelschap, en dat is helemaal pure fictie (gebeurt alleen in Venlo)


Bent u al schuldenvrij?

Debt consolidation entails taking out one loan to pay off many others. This is often done to secure a lower interest rate, secure a fixed interest rate or for the convenience of servicing only one loan.

Debt consolidation can simply be from a number of unsecured loans into another unsecured loan, but more often it involves a secured loan against an asset that serves as collateral, most commonly a house. In this case, a mortgage is secured against the house. The collateralization of the loan allows a lower interest rate than without it, because by collateralizing, the asset owner agrees to allow the forced sale (foreclosure) of the asset to pay back the loan. The risk to the lender is reduced so the interest rate offered is lower.

Sometimes, debt consolidation companies can discount the amount of the loan. When the debtor is in danger of bankruptcy, the debt consolidator will buy the loan at a discount. A prudent debtor can shop around for consolidators who will pass along some of the savings. Consolidation can affect the ability of the debtor to discharge debts in bankruptcy, so the decision to consolidate must be weighed carefully.

Debt consolidation is often advisable in theory when someone is paying credit card debt. Credit cards can carry a much larger interest rate than even an unsecured loan from a bank. Debtors with property such as a home or car may get a lower rate through a secured loan using their property as collateral. Then the total interest and the total cash flow paid towards the debt is lower allowing the debt to be paid off sooner, incurring less interest.

Because of the theoretical advantage that debt consolidation offers a consumer that has high interest debt balances, companies can take advantage of that benefit of refinancing to charge very high fees in the debt consolidation loan. Sometimes these fees are near the state maximum for mortgage fees. In addition, some unscrupulous companies will knowingly wait until a client has backed themselves into a corner and must refinance in order to consolidate and pay off bills that they are behind on the payments. If the client does not refinance they may lose their house, so they are willing to pay any allowable fee to complete the debt consolidation. In some cases the situation is that the client does not have enough time to shop for another lender with lower fees and may not even be fully aware of them. This practice is known as predatory lending. Certainly many, if not most, debt consolidation transactions do not involve predatory lending.

Source: Wikipedia

zondag 9 maart 2008

Uw welzijn boven alles

It’s good knowing he’s out there, the Dude, takin’ it easy for all of us sinners. Weest gerust waarde lezer, vanaf heden leeft u in de geruststellende wetenschap dat u mij hier, op deze plek, kunt vinden, mocht u het Bankhangersgevoel onverhoopt een beetje kwijt zijn geraakt gedurende de waan van de dag. Om volgens mijn, eveneens waarde, vriend D. te spreken: gaat u er maar even lekker voor zitten. Dat doe ik ook. Althans, voor zover mijn schema het toe zal laten. Just take it easy, man.

Nu ik na enig wikken en wegen op het verzoek van vriend D. ben ingegaan om het Bankhangersgenootschap mede te vertegenwoordigen, zal ik eerst een aantal wellicht bestaande veronderstellingen bij u wegnemen, om wederzijdse teleurstelling bij voorbaat uit te sluiten.

Ten eerste een kanttekening met betrekking tot eerdere overdenkingen van medebankhanger D.: Vliegende schildpadden komen bij mij alleen over bij bepaalde gelegenheden met piramidevormige zakjes van allochtone afkomst (denkt u nu aan Marokko? Gefeliciteerd! U krijgt een herkansing!)

En wat betreft de met scherpe pen geproduceerde literatuurrecensies en mijn eventuele rol in deze: de enige Vliegeraar die bij mij een (welbekende Pavlov-) bel doet rinkelen – moment alstublieft, ik reik even naar de zakdoek - is voor het laatst gesignaleerd op de middenstip van de Arena en hoopt inmiddels zelf wat luchtpost te ontvangen. Dat krijg je met de verkeerde vrienden... Dries Roelvink blijft dappere pogingen doen de grote leegte die ons plaagt te vullen; een galmend Ahoy als prachtig symbool voor die verpletterende leemte. Ja, wie had die diepgang kunnen bevroeden?

Had die Vliegeraar van weleer het ook maar geweten: trouwe metgezellen vindt men in Groenlo. Op een dag... Weet je: 'er komen ook mooie dingen uit de Achterhoek.' Echt waar.

Terug naar de literatuur. Daar ik mijzelf wel tot fanatiek Kluunaanhanger reken, is er toch een warm plekje voor mij op deze hangplek. En vooruit, in het kader van het Boekenweekgeschenk zal ik nog een poging doen om tussen mijn hersenschimmen wat -spinsels voor u op te graven. Thema Ouderdom versus De jeugd van tegenwoordig. Advocaat met boerenjongens vs. Breezer met ananas. De bodem is gelegd. Wordt vervolgd.

Dan nog dit. Elders op deze site ziet u dat ‘uw stem telt’. Mocht u de dringende behoefte voelen een reactie te uiten en wel via ons gezamenlijke hangwebstek, dan kan dat. Maar verwacht er niet teveel van. Dat doe ik ook niet.

Snakt u echter naar rust en ontspanning, weet u dan welkom in de wondere wereld der Bankhangers. En inderdaad, Chriet Titulaer was niet alleen qua looks zijn tijd ver vooruit: That Dude is rocking man. (was u gisteren ook in Deventer trouwens? Nee? Kijk voor een herkansing op het gebied van nuttige invulling uwer weekend op http://www.dudeism.com/)

Er zijn ook andere manieren te vinden om ontspannen te verpozen. Tegenwoordig (niet alleen de jeugd van -) kunt u ook uw overspannen achterste in een honingbad laten zakken, want ‘ook mannen ontdekken wellness’. Wat blieft u van de Veluwse stuifzandsauna. Of het Oosterse badhuis waar ‘de mensen met klei kunnen kliederen’. En de Zweethut in Nieuweschans met zoutstenen uit Pakistan, ‘daar worden helende dingen aan toegekend, die met lucht-ionen te maken hebben’. (voor belangstellenden, borrelende thermobron van dit alles: de Volkskrant, zaterdag 8 maart jl.)

Maar één moment: doorkruiste de gedachte aan de Pakistaanse zweethut uw oververmoeide hoofd, dan hier de langverwachte – jawel, daar is ie dan toch, de moraal van dit verhaal – tip van de dag: Minstens zo heilzaam (in ieder geval voor de kwaliteit van leven van uw omgeving) is de Wellnessgrot in de ongerepte natuur van Afganistan. Vliegticket en privémasseur inbegrepen.

En voelt u wellicht wat plagerig gekietel in verontrustende nabijheid uwer bilnaad, weest gerust, dat betreft de baard van uw masseur O. b. L. (Chriet is qua model helaas ongeschikt bevonden) danwel zijn AK-47. Prima alternatief voor de hot stone behandeling, volgens kenners.

En zo wordt de wereld steeds een stukje beter, te beginnen op uw eigen bank. Nou goed, de mijne dan. Waarde lezer, dit is het begin van iets moois. Zolang wij de gedachte eren: niet teveel en niet te vaak. Zal alles ten goede keren.

vrijdag 7 maart 2008

Ik haat smurfen!

Nu heel Nederland wegloopt met de AH smurfen, een speciale aflevering met Anna Nicole Smit als smurfin. Het moet niet smurfer worden!

Nieuwe Uri Geller bekend

In 2007 begon Uri Geller aan een comeback en ontwikkelde een televisieshow. In deze show nemen verschillende mentalisten het tegen elkaar op. Dit is ongewijfeld de enige echte opvolger van Uri!

donderdag 6 maart 2008

Apple introduceert de iRack

Introduction: Ladies and gentlemen, Apple Computers shareholders and investors, may I introduce the founder of Apple Computers, mister Steve Jobs!

Steve Jobs: Welcome everyone. In the last three years, Apple Computers has introduced iTechnology that has changed the world: the iPod, the iMac, the iBook, the iPhone, the iPictureframe, the iLamp, the iMicrowave, and the iVacuumcleaner. Tonight, I will unveil to you our newest iTechnology. And it will synergize with all of our iProducts. Ladies and gentlemen, I give you: the iRack!


De techniek staat wederom voor niks bij Apple. Ook zo benieuwd wanneer de iRan in de winkel ligt?

woensdag 5 maart 2008

Brood en spelen

Eén van de spectaculairste en tevens wreedste vormen van volksvermaak in het Romeinse Rijk waren de gladiatorenspelen. Slaven uit alle veroverde rijksdelen traden op in de arena en symboliseerden tevens de eenheid van het imperium. Mensen uit alle bevolkingsgroepen woonden ze bij, de keizers gebruikten ze om hun verbondenheid met alle provincies te tonen en te laten zien dat hun macht over mensen en dieren absoluut, haast goddelijk was. U begrijpt het al, ik heb gisteravond naar de film Gladiator bekeken. Wraak, bloed, chips en bier gaan zeer goed samen.

Generaal Maximus imponeert vanaf het begin van de film wanneer hij zijn manschappen aanmoedigt voor het uitbreken van een bloedige veldslag. Het plot is eenvoudig, maar effectief: de stervende keizer Marcus Aurelius beschouwt hem als een zoon, zelfs meer dan zijn eigen zoon Commodus. Wanneer de tirannieke Commodus hoort dat zijn vader niet hem maar Maximus als troonopvolger wil aanstellen vermoordt hij zijn vader om vervolgens zelf de troon te bestijgen. Daarna volgt er duivelse intrige, bloederige gevechten en het besef dat bruut geweld in films uitzonderlijk heroïsch kan zijn. What we do in this life will echo through eternity.

Hoe anders moet het destijds er aan toe zijn gegaan. En ook het feit dat er honderden, soms duizenden, gladiatoren, dieren en figuranten per dag omkwamen. Na de spelen moesten deze lijken en kadavers snel opgeruimd worden. Gladiatoren konden een begrafenis krijgen, misdadigers en christenen werden eenvoudigweg gedumpt op afgelegen plekken, in ravijnen, in de Tiber of als voedsel voor de roofdieren gebruikt. Het vlees van de gedode dieren ging naar arme mensen.

Gelukkig was er genoeg bier om daar niet over te piekeren. Roma victor!

I'm F*cking Ben Affleck: hilarisch!Aan deze video doen diverse sterren mee. Zo bezorgt Brad Pitt een taart bij Ben Affleck. Ook wordt Affleck in We Are The World-stijl toegezongen door onder meer Robin Williams en Macy Gray. De overige sterrencast bestaat onder meer uit Harrison Ford, Cameron Diaz, Don Cheadle, Rebecca Romijn, Benji en Joel Madden, Lance Bass, Huey Lewis, Josh Groban, Christina Applegate en Meatloaf.

dinsdag 4 maart 2008

Ken uw klassiekers

Vandaag langer op de bank doorgebracht dan ik had verwacht. Afgelopen weekend had ik plannen gemaakt om grootschalig in de tuin aan de slag te gaan. Snoeien en de natuurlijke orde aldaar herstellen. Doch van die drang tot nijverheid was vanochtend weinig meer over. De reden? Vannacht te lang en te veel gedichten gelezen van Paul van Ostaijen. Sinds de middelbare school heb ik weinig tot niets meer van hem gehoord. Hij is overigens ook al heel lang niet meer onder ons, dat scheelt wellicht ook enigzins. Zijn gedachtegoed sprak mij destijds - als ik het goed herinner - ook minder aan dan tegenwoordig. Ik kan U verzekeren dat mijn huidige levenstijl hier niets mee van doen heeft. Nieuwsgierig? Ik citeer:

Nieuwe Liefde
Daar gaat mijn nieuwe liefde waar noordwaarts der stad
de straten saamlopen op dokken, stroom, kanalen en stapelhuizen
en zich weer in eindeloze dokken splitsen en verbreden, 't land in.

Alles is nieuw nu, door deze zomer; de onbekende straten
dragen namen van rivieren en van landen, ook van steden;
alles is zó tastbaar wezenlik, spijts het vaag suggestieve van die namerij.

Rijpt nu zang om het geluk dat lacht uit de stapelhuizen,
speelt over de blinkende rails van de spoorweg,
de ijzeren bruggen en de elevators. Mijn nieuw geluk brandt.

O als de zon zinkt, zet een laatste maal de stalen wil in rood
en blakert op de rode, kubies-gestapelde bakstenen!
O het verlangen van die rode stenen te breken uit de rode huls,

te spatten hun leven, gelijk een zot geweld, tot aan de zon,
die hun leven schonk, in gek begeren van het laaiend lijf.
De laatste omarming van de minnaars voor de dagelikse dood.

Ik omhels het geluk dat me verlost uit het tingeltangelleven
en uit de paar half-schuine etablissementen, -- een paar danseressen,
een danser-diseur, een klein, arm orkest en een familjaire waardin,--
waar mijn leven te zieltogen lag.

De zon brandt, de zon breekt, de zon barst.
Overal is geluk; in deze rode trem die voorbij snort
de brug af, geluk dat zich weerspiegelt in de ogen van mijn welbeminde.

En 's avonds zegepraalt het geluk in de hoog-ijl-gele globes,
boven de spoorweg en aan het station; het geluk klingelt
uit een danszaal en verovert de ganse straat.

Het geluk is tussen de lippen van dit kind en de gepletterde kers,
gelijk het is tussen de kerselippen van mijn lief
en van uw lief, o jonge man die ginds gaat, o broeder, mijn gelijke.

Het geluk is een dwaze maagd die zich laat zoenen
door elke, sterke, jonge man.

Ik heb hier niets aan toe te voegen U wel?

maandag 3 maart 2008

God als misvatting

Afgelopen weekend naar the The Root of all Evil gekeken, een tweedelige televisie-documentaire geschreven en gepresenteerd door evolutie-bioloog Richard Dawkins. Dawkins betoogt hierin dat de wereld beter af zou zijn als religie niet bestond. De Britse professor was het overigens niet eens met de titel van het programma omdat hij het niet vindt kloppen om iets aan te wijzen als de wortel van alle kwaad. Dawkins diept de onderwerpen uit The Root of all Evil later verder uit in zijn boek The God Delusion. Daar dit boek momenteel op mijn nachtkastje ligt, leek me deze documentaire een mooie ondersteuning. Temeer het een dikke pil is en Dawkins niet altijd even toegankelijk schrijft. En ik – mae culpa – soms erg lui ben.

Genoeg over mij, wat toont de documentaire ons? In het eerste deel van de documentaire - genaamd The God Delusion - onderzoekt Dawkins de ononderbouwde overtuigingen die verschillende religies er op nahouden en die presenteren alsof het feiten zijn. Hij gaat daarbij in op de meest extreme uitwassen van die overtuigingen. Dawkins stelt dat geloof synoniem staat voor het niet-nadenken en daarom fundamenteel van wetenschap verschilt in het proberen te begrijpen van de wereld. Zelfs gevaarlijk is en mensen uit elkaar drijft. Onderwerpen die aan bod komen zijn Lourdes, onverklaarbare genezingen en de hypothese van Intelligent Design.

In het tweede deel van de documentaire - The Virus of Faith - betoogt Dawkins dat de fundamenten waarop religies hun normen en waarden claimen aan alle kanten kraken. De centrale stelling is de verwerpelijkheid van het opleggen van een religieuze overtuiging aan kinderen die nog niet in staat zijn daar zelf weloverwogen voor te kiezen. Dawkins maakt zich daarbij zorgen over duizenden kinderen in Groot-Brittannië die hun onderwijs krijgen in op geloof gebaseerde scholen. Onder andere het op verschillende plaatsen lesgeven in het scheppingsverhaal als feit in tegenstelling tot evolutieleer wordt uitgediept. Dawkins vergelijkt religie met een virus in de zin van memes waarmee kinderen door autoritaire personen - bijvoorbeeld ouders - worden geprogrammeerd. Kinderen staan open om nuttige en zelfs essentiële zaken te leren van dit soort mensen, maar staan daarbij ook bloot aan het 'infectiegevaar' voor religie. Daar tegenover zet Dawkins een theorie over hoe normen en waarden volgens de evolutiebiologie hebben kunnen ontstaan, tenslotte is dat zijn professie.

Interessante materie; vooral het rotsvaste geloof van veel geïnterviewden in hun eigen religie en de diskwalificatie van al wat anders is gaf een beklemmend, verontrustend gevoel. Anderzijds is het een rustgevend gevoel dat ik nu niet meer die 733 pagina’s van The God Delusion hoef te lezen. Alles heeft zijn voor- en nadelen.

Vliegende schildpadden

Turtles can fly (orginele titel: Lakposhtha parvaz mikonand) werd geschreven, geregisseerd en geproduceerd door de Iraanse regiseur Bahman Ghobadi. Toen het Westen het einde van de oorlog in Irak aankondigde, startte Ghobadi met de opnames van een film waarin Bush noch Saddam een hoofdrol kregen. De echte ster van de film is de Iraakse bevolking omdat niemand het over hen had. In de westerse media waren zij slechts figuranten. Ghobadi draaide de rollen om en liet in de film het verhaal van de kinderen van Irak aan bod komen, en maakte van hen de hoofdrolspelers. Bush en Saddam verdwenen van de voorgrond en kregen slechts een bijrol. De kinderen die in de film aan het werk zijn, zijn lokale kinderen zonder enige acteerervaring. Het resultaat zijn ongepolijste en indringende opnames.

Turtles can fly is een harde film die de schrijnende realiteit schetst van de levensomstandigheden van de inwoners van Irak die verdwaasd achterbleven na de oorlog. Vanuit het perspectief van de kinderen komen er pijnlijke, schokkende details aan het licht. Het landschap waarin het verhaal zich afspeelt werpt een donkere schaduw op het geweld en de tragedie, maar de volwassenen noch de kinderen lijken de moed op te geven en proberen te overleven en hun leven structuur te krijgen. Ghobadi droeg deze film op aan alle onschuldige kinderen in de wereld, die het slachtoffer zijn geworden van politiek, dictatuur of geweld.

De film is overigens onder moeilijke omstandigheden gemaakt. Zo kwam Ghobadi bij de productie zoveel geld tekort dat hij zijn huis moest verkopen en van kennissen geld moest lenen om de film te kunnen monteren. Turtles can fly is technisch gezien minder sterk dan A time for drunken horses, een eerdere film van Ghobadi. De montage is minder strak en sommige scènes lijken wat gezocht. Al bij Al een indrukwekkende film. Dank aan de Belgische zender Canvas om deze bijzondere film op een doodgewone zondagavond uit te zenden. Ongetwijfeld kunt U deze film ook waarderen!

zaterdag 1 maart 2008

Tunnelvisionairs verruimen blik

Vandaag eens rustig de wereld bezocht vanaf de bank. Koffie, boterhammen en internetten. Het grote nieuws blijkt dan toch weer uit Nederland te komen. En dan doel ik niet op de storm Emma of de soap van Wilders, maar die dekselse marketingfanclub uit de achterhoek die de wijde wereld in gaat. Sodeju! Nadat ze afgelopen zomer geridiculiseerd werden vanwege hun virtuele BBQ’s en hun stuitende vakjargon voor intimi (en niet te vergeten hun paarse zwembroeken), gaan ze nu helemaal de grens over. De crème de la crème van de Nederlandse marketingwereld gaat all the way naar China!

Worden de paarse broeken aldaar ingeruild voor blauwe Mao-pakken? Of blijven onze helden kritisch en moreel onafhankelijk? Opportunisme is natuurlijk een besmet woord, maar marketing opportunity een nastrevenswaardig iets. En die welbekende stuurlui aan de wal zingen opruiende liederen dat de Olympische spelen moeten worden geboycot, maar dat komt eenvoudigweg omdat ze de heilzame werking van marketing nog niet kennen. En verzuurd zijn. Daar gaan onze helden echter verandering in brengen. Hun visie zal geknechte volkeren de schellen van de ogen doen vallen en de ketens doen afschudden. En bovenal de achterblijvers bij terugkomst doen verbazen. Zij gaan waar nog niemand is geweest! Behalve Marco Polo dan.

Bij hardnekkige navraag bij een van de deelnemers (oftewel: drie keer een ongeopende Smurfin van de AH deed wonderen) kwam de ware reden voor deze reis aan het licht. Toen afgelopen december bleek dat de organisatie dit jaar wederom niet voor de TED-conferentie in aanmerking kwamen werd getreurd noch bij de pakken neergezeten doch snel besloten een eigen feestje te organiseren. Zo was men tenminste zeker dat men van de partij kon zijn. Dus op naar China, het nieuwe land van de onbegrensde mogelijkheden.

Go East is nu de collectieve slogan en dankzij CO2-compensatie (Park Sonsbeek wordt hiervoor gebruikt) gaat het dream team op maatschappelijk verantwoorde wijze op pad. Gewapend met marketingjaarboekjes en smurfen van de AH komt er een half continent met 1,3 miljard zielen binnen handbereik. A small step for men, but a huge step for smurfkind.